Praktisk info

Tidsbestilling

For at yde en bedre service for vores patienter er vi overgået til et nyt system TID SAMME DAG.

Det vil sige, at den dag du gerne vil til lægen, ringer du til sekretæren på tlf. 6440 10 66 mellem kl. 8-11, og du vil så blive tilbudt en tid den pågældende dag. Du har også mulighed for selv at booke tiden på vores hjemmeside fra kl. 16 dagen før, hvor tiderne vil blive frigivet.

Tider til kronikere – det vil sige patienter med diabetes, forhøjet blodtryk m.v. skal fortsat booke tid til aftalte kontroltider og ikke bookes som “tid samme dag”. Dette gælder også graviditetsundersøgelser og børneundersøgelser.

Tilbud om “tid samme dag” fungerer på alle hverdage, men i helt ekstraordinære tilfælde kan vi dog være nødt til at prioritere patienter med akut opstået sygdom. Det kan f.eks. være på dage med akut opstået sygdom blandt personalet i huset, ved ferier eller kurser. Du kan i disse tilfælde blive bedt om at ringe igen en anden dag.

Konsultationer vil oftest koncentrere sig om det pludseligt opståede problem, der kræver lægens opmærksomhed her og nu.
Er der øvrige problemer, må du forvente at skulle bestille en ny tid til dette.

Tider til laboratoriet/sygeplejersken skal fortsat planlægges og kan bookes ved sekretæren eller via hjemmesiden.

Ved skader eller akut sygdom opstået/forværret i løbet af dagen:
Ring 6440 1066 når som helst. Efter kl. 15 vil du få vores telefonsvarer, hvor du i akutte tilfælde har mulighed for at taste 1 og derved komme i kontakt med sekretæren.

Efter kl. 16 henvises til lægevagten på telefon 7011 0707 .

Vores akutnummer bedes kun benyttet ved akut opståede problemer af hensyn til arbejdsgangen i klinikken.

Ved ankomst bedes du registrere dig ved vores ankomstterminal, inden du tager plads i venteværelset. Du skal altid medbringe dit sundhedskort, når du skal til lægen. Hvis du har mistet dit sundhedskort eller det er gået i stykker, skal du henvende dig hos din kommune for at få det erstattet.

Vi bliver glade, hvis du melder afbud i god tid, såfremt du alligevel ikke kan komme.

Vi bestræber os på at overholde tidsaftaler, men beder om forståelse for, at ventetider ikke altid kan undgås.

Klinikken har åben for tilgang af nye patienter!

Sygebesøg
Lægerne kører på sygebesøg i de tilfælde, hvor patienterne ikke kan komme i klinikken, og hvor de relevante undersøgelser lader sig gøre i hjemmet.
Sygebesøg skal normalt aftales mellem kl. 8-9 om morgenen.

Telefontider
Klinikpersonalet tager imod alle opringninger og visiterer mellem kl. 8.00-15.00.
De vil bede dig redegøre for dit ønske/problem, således du bliver hjulpet bedst muligt.

Receptfornyelse
Receptfornyelse kan ske ved enten personlig henvendelse i skranken eller telefonisk mellem kl. 8-15. Du kan også bestille fast medicin via hjemmesiden.

Vi tilstræber, at der hos alle med en kronisk sygdom, i forbindelse med årskontrol hos lægen, udarbejdes elektroniske recepter på den faste medicin gældende indtil næste kontrol.

Beroligende medicin og sovemedicin skal bestilles ved en konsultation hos lægerne.

Kommunikation via hjemmesiden
Under menupunktet Selvbetjening kan du bestille/afbestille tid, forny recepter, modtage prøvesvar og skrive korte spørgsmål til lægerne. Det er også her du kan læse beskeder fra lægerne.

Første gang du besøger e-portalen, skal du oprettes som bruger. Brugeroprettelsen sker ved at trykke på “Opret mig som bruger” under teksten til højre for cpr nummer boksen.
Under brugeroprettelsen skal du udfylde en række oplysninger om dig selv, det er vigtigt at du udfylder e-mail feltet med en gyldig e-mail adresse, da vi bruger denne mailadresse til at give dig besked, når der er svar på e-portalen fra din læge.
Når du har udfyldt brugeroprettelsesskemaet, og har trykket på “opret mig”, vil portalen sende en e-mail som du skal aktivere, du kan herefter logge ind.

Under punktet “Mine stamdata” har du mulighed for at ændre på de oplysninger systemet har registreret på dig. Du kan også vælge en ny adgangskode eller ændre den e-mailadresse, som portalen bruger til at give dig besked om, at der er kommet svar m.v. fra din læge. Du gemmer oplysningerne ved at trykke “Opdater”.

Tidsbestilling via e-mail
Ved at trykke på “Mine tider” kan du se de tider du har bestilt via e-portalen, og du har mulighed for at slette en tid hvis du alligevel ikke får brug for den. Hvis du ikke kan få lov til at afbestille en tid, er det enten fordi datoen/tidspunktet allerede er overskredet eller at man er for tæt på datoen for konsultationen.

Hvis du vil bestille “en tid samme dag” skal du trykke på “Bestil tid”, og du vil så få mulighed for at vælge en ledig tid hos den læge du ønsker. Man starter med at vælge en konsultationstype, og herefter kan man vælge imellem de behandlere i klinikken, der tilbyder den valgte type. Herefter klikker du på den pågældende dato og de ledige tider vil stå i feltet til højre. Du kan nu klikke på den tid der passer dig.
Når du har fundet en passende tid, skal du i feltet “Angående” skrive en kort besked til lægen, så han kan se hvad du ønsker tiden til.
For at afslutte din booking, skal du trykke på knappen i bunden af billedet som hedder “Bestil tid”. Nu er din tid automatisk godkendt.
Inden du bestiller en tid, kan du i feltet “Email” kontrollere at systemet har din korrekte e-mailadresse registreret, og evt. ændre denne ved behov.
Hvis lægen bliver nødt til at afvise en tid eller ændre et ønsket tidspunkt, vil du også modtage en besked herom under “læs svar/besked” eller du vil blive ringet op af sekretæren.

Medicin via e-mail
Under “Forny recept” kan du bede om at få fornyet recepten på de lægemidler du er i fast behandling med. Listen vil kun indeholde lægemidler, hvor recepten kan fornyes elektronisk, og hvor du er tæt nok på genudleveringsdatoen til at du må bestille lægemidlet igen. Listen vil aldrig indeholde vanedannende lægemidler såsom sove – og nervemedicin eller morfin og morfinlignende lægemidler.
Du kan komme ud for, at apoteket har udleveret et lægemiddel, der ikke hedder det samme som det din læge har skrevet på recepten, hvilket sker helt automatisk, hvis apoteket har et billigere identisk produkt. Kommer du i tvivl om hvilket lægemiddel du skal forny, skal du altid kontakte klinikken.
Du bestiller lægemidlerne ved at trykke på “Bestil” knappen under de enkelte lægemidler. Hvis knappen er grå og ikke reagerer, er det fordi, det er et lægemiddel der ikke kan bestilles på nuværende tidspunkt, og der vil ofte stå i knappen hvad status på lægemidlet er. “Afventer godkendelse” betyder at du har bestilt præparater, men bestillingen er endnu ikke blevet behandlet i klinikken.
Når du trykker bestil på et præparat, skal du vælge hvilket apotek du ønsker at afhente din bestilling på. Listen vil som udgangspunkt indeholde det apotek/udleveringssted som klinikken har registreret, som der hvor du plejer at hente dine lægemidler. Herudover kan man vælge “Receptserver” som giver dig mulighed for at afhente din bestilling på et hvilket som helst apotek i landet.
Når din læge godkender eller afviser din bestilling, vil du modtage en besked under “Læs svar/beskeder”.

NetKonsultation
Problemet skal være af en sådan art, at det kan besvares på få linier. Hvis det er mere omfattende vil vi bede dig om at få en tid til en almindelig konsultation.
Vi kan f. eks give svar på blodprøver, ændringer i behandling, plan for videre undersøgelser…
E-mail konsultation drejer sig udelukkende om eget helbred.
Man kan ikke forvente svar på mail samme dag, afhængig af lægernes fridage mm, kan der gå et par dage.
Brug derfor aldrig mail til henvendelser om akut sygdom .

For at skrive en besked til din læge, trykker du på “NetKonsultation”, hvorefter du kan vælge, hvem du vil skrive til. Når du har skrevet din besked i feltet “besked”, kan du kontrollere om den e-mail adresse vi har registreret på dig stadig passer og evt. rette den inden du trykker send.
Nye svar fra din læge kan du læse ved at trykke på “Læs svar/besked”, hvor de svar du har fået fra lægen vil stå indtil du har læst dem. Du kan se en samlet oversigt over de seneste spørgsmål og svar ved at trykke “Arkiv”. Beskeder er fordelt under 3 faneblade, “Ulæste beskeder” som er svar eller beskeder du endnu ikke har læst, “Ubesvarede beskeder” som er de spørgsmål du har sendt til din læge, men endnu ikke har fået svar på og “Arkiv” hvor du kan finde alle de beskeder du tidligere har læst.

Blærebetændelse
Blærebetændelse kan vise sig ved svie eller smerte ved vandladning, hyppig vandladning, lænde- eller lyskesmerter, murren ved blæren og nogen gange lidt feber.
Hvis du tror, at du har blærebetændelse, bedes du henvende dig ved sekretæren i klinikken, som vil bede dig lave en urinprøve jvf. vores vejledning.
Kan du ikke lave urinprøven her i huset, bedes du gøre det efter nedenstående vejledning:

  • Området omkring urinrøret skal være rent inden prøvetagningen, ellers bruges en fugtighedsserviet først.
  • Hos mænd trækkes forhuden tilbage før prøvetagningen.
  • Kvinde kan med fordel sidde omvendt på toilettet, alternativt adskilles skamlæberne.
  • Lidt af urinen lades i toilettet.
  • Midtstråleurinen lades i et rent uringlas eller engangsbæger.
  • Det sidste af urinen lades i toilettet.
  • Prøven afleveres i klinikken indenfor 30 min.

Vi beder dig læse og følge anvisningen på skranken, når du afleverer urinprøven. På denne måde sikrer vi en bedre udredning og behandling.