Fridage/Kursus

Hele klinikken er på kursus d. 11. og 12. november 2019

 

Vibeke:

Fri tirsdage i lige uger og fredage i ulige uger

Ferie: Uge 31,32 og 33

Kursus:

 

Jonas:

Fri tirsdage i ulige uger og fredage i lige uger

Ferie:

Kursus:

 

Louise:

Fri onsdage

Ferie:

Kursus:

 

Lotte:

Ferie:

Kursus: 22.08. og 27.08.