Fridage/Kursus

Hele klinikken er på kursus d. 11. og 12. november 2019

 

Vibeke:

Fri tirsdage i lige uger og fredage i ulige uger

Ferie:

Kursus: 26.-29. november

 

Jonas:

Fri tirsdage i ulige uger og fredage i lige uger

Ferie: Uge 42, 21/10, 1/11, 16/12, 20/12 + uge 52

Kursus: 18.-20. november

 

Louise:

Fri onsdage

Sygemeldt 21.10-21.11.2019 pga. planlagt operation

Ferie: Uge 42 + 52

Kursus:

 

Lotte:

Ferie: 17.-18/10, uge 52

Kursus:  28/10, 4.-5/11, 19/11, 21/11, 16/12