Fridage/Kursus

Vibeke:

Fri tirsdage i lige uger og fredage i ulige uger

Ferie/fri:  d. 1/9, 5/9, 13/9 – uge 39 + uge 40

Kursus:

 

Jonas:

Fri tirsdage i ulige uger og fredage i lige uger

Ferie/fri: uge 42

Kursus:

 

Louise:

Fri onsdage

Ferie/fri:  22/9, 6-7/10, 19-21/10, 24/10, 28/10

Kursus: d. 4/10, 26-27/10

 

Sven:

Er  i klinikken  primært tirsdage og onsdage – hvis ændringer, se nedenfor:

Er her ekstra d. 1/9, 5/9, 22/9, 14/10, 20-21/10, 28/10

Ferie/fri: d. 6/9, 21/9

Kursus:

 

Marie:

Ferie:

Kursus: d. 4-5/10