Fridage/Kursus

Vi er hele klinikken på kursus d. 6/5 og har derfor lukket. Fænøsundlægerne kan kontaktes på tlf. 6441 0646 ved akut opstået sygdom. 

Vibeke:

Fri tirsdage i lige uger og fredage i ulige uger

Ferie/fri:

Kursus: d. 6/5

 

Jonas:

Fri tirsdage i ulige uger og fredage i lige uger

Ferie/fri:

Kursus:  6/5, 16-17/5

 

Louise:

Fri onsdage

Ferie/fri: d.  16/5, 27/5, 17/6

Kursus:  d. 6/5, 18/5

 

Sven:

Er  i klinikken  primært tirsdage og onsdage – hvis ændringer, se nedenfor.

Ferie:

Kursus: 6/5

 

Lise:

Ferie:   27/5

Kursus/Forskning : d. 6/5, 19-20/5,  7-9/6