Vaccinationer

Influenzavaccination

Vi vaccinerer egne patienter mod influenza uden tidsbestilling

Uge 40:            Torsdag d. 6. oktober kl. 13.00-15.30

Uge 41              Tirsdag. d.11. oktober kl. 13.00-15.30

                           Onsdag d. 12. oktober  kl. 13.00-15.30

Efter uge 42 kan der bestilles til til corona og influenzavaccination via e-portalen

Gratis vaccination gælder hvis:

– Du er førtidspensionist

– Du er over 65 år

– Du har en kronisk sygdom

– Du er gravid i 2. eller 3. trimester

– Du er svært overvægtig (BMI over 35)

– Du er sundhedspersonale

– børn mellem 2-6 år (via næsespray)

Coronavaccination

Personer på 50 år og derover bliver tilbudt vaccination.

Personer, der er under 50 år, og som er i øget risiko for et alvorligt forløb med covid-19, vil også blive tilbudt vaccination mod covid-19.

Personale i sundheds- og plejesektoren samt udvalgte dele af socialområdet, som har tæt kontakt med patienter eller borgere, der er i øget risiko for et alvorligt forløb med covid-19, vil også blive tilbudt booster-vaccination mod covid-19.

Derudover anbefaler vi, at nære pårørende i samme husstand som personer med svært nedsat immunforsvar tager imod tilbuddet om vaccination for at beskytte deres pårørende i særlig øget risiko.

Se iøvrigt: Ny retningslinje for vaccination mod covid-19, influenza og pneumokoksygdom – Sundhedsstyrelsen

 

Pneumokokvaccination

Pneumokokvaccination ( mod lungebetændelse) er gratis for personer over 65 år og personer med visse kroniske sygdomme.  Særskilt tid til denne – gives ikke på vaccinationsdagene.

 

Kighostevaccination

Gratis vaccination tilbydes gravide i 3. trimester indtil 31.12.2022

 

Rejsevaccination

Rejsevaccinationer er ikke dækket af sygesikringen. Du skal derfor selv betale for konsultation og vaccinerne. Grundhonorar er kr. 300, som dækker planlægningen af vaccinerne. Vi skal have oplysninger om afrejse/hjemkomst, hvor rejsen går hen, hvilken form for rejse, hygiejniske forhold mv. for at vi kan vurdere, hvilke vacciner der skal gives.

Når du kommer til selve vaccinationen, skal du betale et vaccinationshonorar, som ligger på kr. 150 + vaccinerne, hvor priserne er varierende, alt efter hvilke vacciner det drejer sig om.
Vaccine mod japansk hjernehindebetændelse kan være i restordre. Se eventuelt på Statens Seruminstitut.

 

Gratis HPV-vaccination mod livmoderhalskræft

Ændring af HPV-vaccinationsprogrammet for 12- og 13-årige piger
HPV-vaccination er hidtil blevet givet i et tre-dosis-program med Gardasil® ved dag 0, 2 måneder og 6 måneder. Denne anbefaling har været baseret på, at dette program blandt 9-13 årige piger medførte antistof-niveauer, der ikke var lavere end hos unge kvinder i alderen 16-26 år, som blev vaccineret efter samme program. Vaccination med Gardasil® er i sidstnævnte aldersgruppe vist at kunne forebygge udvikling af præmaligne genitale læsioner, præmaligne anale læsioner, kræft i livmoderhalsen, analcancer og kønsvorter relateret til specifikke HPV-typer. I alt 70 % af tilfælde af livmoderhalskræft skyldes HPV-type 16 eller 18, og 90 % af tilfælde af kondylomer skyldes HPV-type 6 eller 11.

Ny forskning har vist, at antistof-niveau efter HPV-vaccination i et to-dosis-program med 6 måneders interval mellem doser blandt 9-13 årige piger efter 3 års opfølgning ikke var lavere end antistof-niveau efter et tre-dosis-program hos unge kvinder i alderen 16-26 år. Disse resultater har betydet, at Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA) har godkendt Cervarix i et to-dosis-program givet dag 0 og 6 måneder i 9-13 års alderen. Tilsvarende har Sundhedsstyrelsen besluttet, at Cervarix fremover kan gives i et to-dosis-program til piger i børnevaccinationsprogrammet.

Vaccinationsprogrammet

Piger i 12-års-alderen, som ikke er påbegyndt vaccination med Cervarix skal således vaccineres efter et to-dosis-program. Minimumsintervallet mellem de to doser er 6 måneder, og vaccinationsserien skal være færdiggjort inden for et år. Såfremt disse intervaller ikke overholdes, skal der gives i alt tre doser. Minimumsintervallet mellem anden og tredje dosis er i så fald som vanligt 3 måneder. Piger, som er immunsupprimerede på vaccinationstidspunktet, skal vaccineres efter et tre-dosis-program.

Tilpasning til vaccinationsprogrammet

1. Piger, som kun har fået én dosis Gardasil® i alderen 12-13 år. Såfremt pigen har fået første dosis før hun fyldte 14 år og der er gået under ét år siden første dosis, kan der færdigvaccineres efter et to-dosis-program.

2. Piger, som har fået to doser Gardasil® med minimum 6 måneders og maksimum 1 års interval og som har fået første dosis før de fyldte 14 år. Disse piger kan betragtes som færdigvaccineret.

Alle piger som var fyldt 14 år ved første vaccination, eller som ikke er med i de to ovennævnte grupper med mulighed for tilpasning til vaccinationsprogrammet, bør tilbydes færdigvaccination efter et tre-dosis-program.

HPV-vaccination til drenge

Den 1. september 2019 bliver HPV-vaccination til drenge også en del af børnevaccinationsprogrammet. Det betyder, at drenge, ligesom piger, kan få HPV-vaccinationen gratis, hvis de fylder 12 år denne dag, eller senere.

HVP catch-up vaccinationsprogram til drenge født i 2006 og første halvdel af 2007 og til unge mænd i alderen 18-25 år, der er tiltrukket at mænd

 

Børnevaccination 

Alder Vaccination Børneundersøgelse
5 uger X
3 måneder DiTeKiPolHib + Pn  Gives af sygeplejerske
5 måneder DiTeKiPolHib + Pn X
12 måneder DiTeKiPolHib + Pn X
15 måneder MFR  Gives af sygeplejerske
2 år X
3 år Ved sygeplejersken
4 år MFR X
5 år DiTeKiPol X
12 år HPV (piger+ drenge)  Ved sygeplejersken